Home / Politica cookies & GDPR

Politica cookies & GDPR

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această notă de informare vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S.C HEMAT ROM S.R.L („HEMATROM”) și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
In realizarea scopurilor indicate in prezenta nota de informare, S.C HEMAT ROM S.R.L are calitatea de operator de date cu caracter personal, iar mai jos regasiti mai multe informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact.
Societatea noastra se angajează să protejeze intimitatea clienților săi și își ia foarte în serios responsabilitatea privind securitatea informațiilor clienților. Vom fi clari și transparenți cu privire la informațiile pe care le colectăm și la ceea ce vom face cu aceste informații.
Datele de contact ale S.C HEMAT ROM S.R.L
Denumire completă: S.C HEMAT ROM S.R.L
Adresă sediu social: Bucuresti, Intrarea Tintea, nr.6, sector 1
Adresă corespondență: Bucuresti, Intrarea Tintea, nr.6, sector 1
Adresă de email: produsemedicale@hematrom.ro
Tipuri de date prelucrate:
Datele dumneavoastra personale pe care le prelucram in scopul furnizarii produselor solicitate de dumneavoastra, inclusiv in scopul crearii unui cont de abonat pe site-ul nostru.
Mentionam, cu titlu de exemplu, următoarele categorii de date:
a. Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume;
b. Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă / corespondenta; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email;
c. Detalii financiare, cum ar fi: reprezentant plata contravalorii serviciilor prestate catre dumneavoastra;
Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă furnizarea produselor solicitate de dumneavoastra.
Sursa datelor dumneavoastră
Cele mai multe informatii le avem de la dumneavoastra atunci cand achizitionati produse furnizate de catre S.C HEMAT ROM S.R.L, de pe site-ul nostru, sau atunci cand va creati un cont de abonat.
Temeiurile pe baza cărora sunt prelucrate datele dumneavoastră
Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a putea furniza produsele la cererea dumneavoastră, respectiv informarea dumneavoastra cu privire la situatia contului dumneavoastra, validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la gestionarea administrativa a relatiei cu dumneavoastra in calitate de client.
S.C HEMAT ROM S.R.L poate prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in vederea transmiterii comunicarilor comerciale privind campaniile promotionale organizate de S.C HEMAT ROM S.R.L, produsele sau serviciile acesteia, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens.
De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.
Nu in ultimul rand, va aducem la cunostinta faptul ca sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al S.C HEMAT ROM S.R.L în instanță.
Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră:
Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:
a. Furnizarea produselor la solicitarea dumneavoastra;
b. Efectuarea unor sondaje in vederea evaluarii produselor sau serviciilor oferite catre dumneavoastra si imbunatatirea acestora;
c. Gestionarea activitatii finaciare a S.C HEMAT ROM S.R.L;
d. Indeplinirea obligatiilor legale;
e. Soluţionarea cererilor formulate de catre autorităţilor publice;
f. Apărarea drepturilor si intereselor S.C HEMAT ROM S.R.L in instanta, in cazul unei dispute.
Destinatarii datelor dumneavoastră:
S.C HEMAT ROM S.R.L va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari:
a. Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
b. Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);
c. Instanta compententa România sau din alt stat , in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al S.C HEMAT ROM S.R.L;
d. Persoane juridice cu care S.C HEMAT ROM S.R.L se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastra in virtutea responsabilitatilor dumneavoastra in cadrul S.C HEMAT ROM S.R.L.
Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională
In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, S.C HEMAT ROM S.R.L nu transfera si nu intentioneaza sa transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.
Durata de stocare a datelor dumneavoastra
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de S.C HEMAT ROM S.R.L pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.
Inexistența unui proces decizional automatizat
Va informam ca, în calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.
Securitatea datelor dumneavoastră:
S.C HEMAT ROM S.R.L a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele:
– Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
– Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;
– Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;
– Auditarea furnizorilor S.C HEMAT ROM S.R.L pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, in conformitate cu legislatia aplicabila.
Drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita
Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
a. Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza S.C HEMAT ROM S.R.L, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
b. Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de S.C HEMAT ROM S.R.L;
c. Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de S.C HEMAT ROM S.R.L („dreptul de a fi uitat”);
d. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza S.C HEMAT ROM S.R.L;
e. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către S.C HEMAT ROM S.R.L sau în numele S.C HEMAT ROM S.R.L;
f. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;
g. Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.
h. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către S.C HEMAT ROM S.R.L sau în numele S.C HEMAT ROM S.R.L.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta nota de informare, vă rugăm să transmiteți un email la datele de contact indicate mai sus.

Top